[Google-tlumočník]

Polityka prywatności

Pravidla Cookies

Následující zásady používání souborů cookie stanoví pravidla pro ukládání a přístup k datům na zařízeních uživatelů používajících webové stránky za účelem poskytování elektronických služeb správcem webových stránek.

§ 1 Definice
 • služba - web fungující na decodrew.pl
 • Externí služba - web partnerů správce, poskytovatelů služeb nebo příjemců
 • Správce - podnikání Produkční a obchodní společnost Decodrew Dominik Pieróg, působící na adrese:  Grzechynia 594, 34-220 Makow Podhalanski, s přiděleným daňovým identifikačním číslem (NIP): 5521572397, s přiděleným REGON číslem: 120879108, poskytování elektronických služeb prostřednictvím webových stránek a ukládání a přístup k informacím na zařízeních uživatele
 • Użytkownik - fyzická osoba, pro kterou správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím webových stránek.
 • přístroj - elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím získává Uživatel přístup na Web
 • Cookies (cookies) - textová data shromážděná ve formě souborů umístěných na zařízení uživatele
§ 2 Druhy souborů cookie
 • Interní cookies - soubory nahrané a přečtené ze zařízení uživatele jsou odeslány do IT systému webových stránek
 • Externí cookies - soubory nahrané a čtené ze zařízení uživatele systémy ICT externích webových stránek
 • Soubory cookie relace - soubory nahrané a přečtené ze zařízení uživatele webovou stránkou nebo externí webové stránky během jedné relace daného zařízení. Po skončení relace budou soubory odebrány ze zařízení uživatele.
 • Trvalé soubory cookie - soubory nahrané a přečtené ze zařízení uživatele webovou stránkou nebo externí webové stránky dokud je ručně nevymažete. Soubory se po ukončení relace zařízení nebudou automaticky mazat, pokud není konfigurace zařízení uživatele nastavena na režim mazání souborů cookie po ukončení relace zařízení.
§ 3 Zabezpečení
 • Mechanismy ukládání a čtení - Mechanismy ukládání a čtení souborů cookie neumožňují shromažďování žádných osobních údajů ani důvěrných informací ze zařízení uživatele. Je prakticky nemožné přenášet viry, trojské koně a další červy do zařízení uživatele.
 • Interní cookie - interní soubory cookie používané správcem souborů cookie jsou pro zařízení uživatelů bezpečné
 • Externí cookies - Správce nenese odpovědnost za bezpečnost souborů cookie od partnerů Webových stránek. Seznam partnerů je uveden dále v zásadách používání cookies.
§ 4 Účely, pro které se soubory cookie používají
 • Statistické údaje - Správce a externí webové stránky používá soubory cookie ke shromažďování a zpracování statistických údajů, jako jsou například statistiky návštěv, statistiky zařízení uživatele nebo statistiky chování uživatelů. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem analýzy a vylepšení webových stránek.
 • Sociální služby - Správce a externí webové stránky používat soubory cookie k podpoře služeb sociálních sítí
§ 5 Externí webové stránky

Správce spolupracuje s následujícími externími webovými stránkami, které mohou ukládat soubory cookie na Zařízení uživatele:

 • Google Analytics
 • Facebook
§ 6 Možnosti stanovení podmínek ukládání a přístupu na Zařízení uživatele Webovou stránkou a externí webové stránky
 • Uživatel může kdykoli nezávisle změnit nastavení pro ukládání, mazání a přístup k datům uložených cookies
 • Informace o tom, jak zakázat soubory cookie v nejpopulárnějších počítačových prohlížečích a mobilních zařízeních, jsou k dispozici na adrese: jak zakázat cookies.
 • Uživatel může kdykoli smazat všechny soubory cookie, které byly dosud uloženy, pomocí nástrojů Zařízení uživatele, pomocí nichž Uživatel využívá služby Webových stránek.
§ 7 Požadavky na webové stránky
 • Omezení ukládání a přístupu k souborům cookie na zařízení uživatele může způsobit nefunkčnost některých funkcí webových stránek.
 • Správce nenese žádnou odpovědnost za nesprávně fungující funkce webových stránek, pokud uživatel jakýmkoli způsobem omezí možnost ukládání a čtení souborů cookie.
§ 8 Změny zásad používání souborů cookie
 • Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady používání souborů cookie, aniž by o tom informoval uživatele.
 • Změny provedené v zásadách používání souborů cookie budou vždy zveřejněny na této stránce.
 • Zavedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění Zásad používání souborů cookie.
Copyright © 2023 Decodrew.pl
AutoCruitment LLC („Společnost“ nebo „My“ nebo „AutoCruitment“) respektuje ochranu vašeho soukromí a je odhodlaná ho dodržováním těchto zásad chránit. Tyto zásady popisují typy informací, které můžeme shromažďovat od vás nebo které vy můžete poskytnout, když navštívíte webové stránky