[Google-översättare]

Integritetspolicy

Cookies policy

Följande cookiepolicy anger reglerna för att spara och få åtkomst till data på användarnas enheter som använder webbplatsen i syfte att tillhandahålla elektroniska tjänster av webbplatsadministratören.

§ 1 Definitioner
 • tjänsten - webbplats som arbetar på decodew.pl
 • Extern tjänst - webbplats för administratörens partners, tjänsteleverantörer eller mottagare
 • Administratör - affärer Produktions- och handelsföretaget Decodrew Dominik Pieróg, som arbetar på adressen:  Grzechynia 594, 34-220 Makow Podhalanski, med tilldelat skatteidentifikationsnummer (NIP): 5521572397, med tilldelat REGON-nummer: 120879108, tillhandahålla elektroniska tjänster via webbplatsen och lagra och komma åt information på användarens enheter
 • användaren - en fysisk person för vilken administratören tillhandahåller tjänster elektroniskt via webbplatsen.
 • Utrustning - en elektronisk enhet med programvara genom vilken användaren får tillgång till webbplatsen
 • Cookies (cookies) - textdata som samlats in i form av filer placerade på användarens enhet
§ 2 Typer av kakor
 • Interna kakor - filer som laddas upp och läses från användarens enhet skickas till webbplatsens IT-system
 • Externa kakor - filer som laddas upp och läses från användarens enhet av IKT-system på externa webbplatser
 • Session Cookies - filer som laddas upp och läses från användarens enhet av webbplatsen eller externa webbplatser under en session av en viss enhet. Efter att sessionen avslutats tas filerna bort från användarens enhet.
 • Ihållande kakor - filer som laddas upp och läses från användarens enhet av webbplatsen eller externa webbplatser tills du tar bort dem manuellt. Filerna raderas inte automatiskt efter slutet av enhetssessionen, såvida inte användarens enhetskonfiguration är inställd på läget för borttagning av kakor efter slutet av enhetssessionen.
§ 3 Säkerhet
 • Lagrings- och läsmekanismer - Mekanismerna för lagring och läsning av kakor tillåter inte insamling av personlig information eller konfidentiell information från användarens enhet. Det är praktiskt taget omöjligt att överföra virus, trojaner och andra maskar till användarens enhet.
 • Intern kaka - interna kakor som används av cookieadministratören är säkra för användarnas enheter
 • Externa kakor - Administratören ansvarar inte för säkerheten för Cookie-filer från webbplatspartners. Listan över partners finns vidare i cookiepolicyn.
§ 4 Syften för vilka cookiefiler används
 • Statistikdata - Administratör och externa webbplatser använder cookiefiler för att samla in och bearbeta statistiska data, till exempel besökstatistik, användarenhetsstatistik eller användarstatistik. Dessa uppgifter samlas in för att analysera och förbättra webbplatsen.
 • Sociala tjänster - Administratör och externa webbplatser använda cookies för att stödja sociala nätverkstjänster
§ 5 Externa webbplatser

Administratören samarbetar med följande externa webbplatser som kan placera Cookie-filer på användarens enheter:

 • Google Analytics
 • Facebook
§ 6 Möjligheter att bestämma villkoren för lagring och åtkomst på användarens enheter via webbplatsen och externa webbplatser
 • Användaren kan när som helst oberoende ändra inställningarna för att spara, radera och komma åt data för sparade kakor
 • Information om hur du inaktiverar kakor i de mest populära datorerna och mobila enheter finns på: hur man inaktiverar kakor.
 • Användaren kan när som helst radera alla cookie-filer som hittills har sparats med användarens enhetsverktyg genom vilka användaren använder webbplatsens tjänster.
§ 7 Webbplatskrav
 • Att begränsa sparandet och åtkomsten till kakefiler på användarens enhet kan orsaka att vissa av webbplatsens funktioner inte fungerar.
 • Administratören bär inget ansvar för att webbplatsens funktioner fungerar felaktigt om användaren på något sätt begränsar möjligheten att spara och läsa kakefiler.
§ 8 Ändringar av cookiepolicyn
 • Administratören förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna cookiepolicy utan att informera användarna om den.
 • Ändringarna i cookiepolicyn kommer alltid att publiceras på den här sidan.
 • De införda ändringarna träder i kraft samma dag som cookiepolicyn publiceras.
Upphovsrätt © 2023 Decodrew.pl
topp